RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

December 2008

Gesignaleerd 

Berichten

 • Samenwerking verbeteren tussen GGD en verpleeg- en verzorgingshuizen
 • Surveillance netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen
 • Nieuwe Wet publieke gezondheid: praktische handleiding voor alle artsen en laboratoriumhoofden
 • De nieuwe meldingsplichtige ziekten: meldingscriteria in relatie tot de maatregelen

Uit het veld

 • Draaiboek Seksaccidenten:een praktijkvoorbeeld

Artikelen

 • Intensieve surveillance van shigotoxineproducerende Escherichia coli (STEC) in Nederland, 2007
 • Ontwikkelingen in respiratoire infectieziekten in 2007/2008
 • Meldingsplicht voor verpleeg- en verzorgingshuizen: lust of last?

Registratie infectieziekten

 • Meldingen Wet publieke gezondheid (voorheen Infectieziektenwet)
 • Meldingen virologische ziekteverwekkers

Vragen uit de praktijk

 • Kinkhoest: een risico in een instelling?

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu