Workshop RBM II versie 2.4

Het rekenprogramma RBM II is vernieuwd.

Een aantal zaken is daarbij ingrijpend gewijzigd, zoals:
- De gebruikersomgeving is vernieuwd. Er wordt in de nieuwe versie gebruik gemaakt van een 'ribbon' waarover alle knoppen verdeeld zijn;
- De opmaak van de rapportages is verbeterd;
- Er is een functie toegevoegd waarmee afstanden gemeten kunnen worden.

Op dinsdag 24 januari en dinsdag 31 januari 2017 organiseert AVIV daarom een workshop om gebruikers kennis te laten maken met de nieuwe versie. De workshop wordt gehouden bij het RIVM te Bilthoven en start om 10.00 uur. Na een instructie in de ochtend kan er in de middag, aan de hand van proefprojecten, geoefend worden met de functies van de nieuwe versie 2.4. Voorafgaand aan de cursusdag krijgt u een link toegestuurd waar u RBM II versie 2.4 kunt downloaden. Voor de workshop dient u een laptop mee te nemen, met windows 7 of hoger, waar RBM II versie 2.4 op is geïnstalleerd.

Aan de cursus zijn  €121,- (incl. BTW) aan kosten verbonden. Het bedrag dient voorafgaand aan de cursus te worden overgemaakt op rekeningnummer NL94ABNA0590960504 onder vermelding van 'RBM cursus januari 2017'.
Aanmelden voor de cursus kan door een mail te sturen naar rbm@aviv.nl. Vermeld in de mail de gewenste datum waarop u de bijeenkomst wilt bijwonen.

Home / Documenten en publicaties / Workshop RBM II versie 2.4

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu