Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening

Op 6 juli 2017 heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek de ‘Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening’ aangeboden aan het ministerie van VWS. Een nieuw kabinet neemt hierover een besluit. In de uitvoeringstoets wordt ingegaan op wat nodig is om de hielprik met twaalf aandoeningen uit te breiden. De toets beschrijft hoe het primair proces, de organisatie, het kwaliteitsbeleid, monitoring en evaluatie, de informatiehuishouding, de communicatie naar professionals en de (aanstaande) ouders, de implementatie, en de financiering ingericht kan worden. Per aandoening is bekeken wat er mogelijk en nodig is om deze toe te voegen aan het bestaande screeningsprogramma. Het advies van het CvB is om de twaalf aandoeningen gefaseerd toe te voegen aan het hielprikprogramma in de komende periode van vijf jaar. Doorlooptijden zijn zeer afhankelijk van de uitkomsten van de benodigde vervolgonderzoeken.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu