RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker geactualiseerd

Publicatiedatum: 13 december 2017
Wijzigingsdatum: 13 december 2017

Zoals elk jaar is het uitvoeringskader geactualiseerd. De voornaamste aanpassing betreft het afschaffen van het antwoordformulier.

 Ook de gevolgen van de dit jaar afgeronde aanbestedingen zijn verwerkt. Ten slotte verwijst het uitvoeringskader naar een geactualiseerde versie van het 'Juridisch kader - gegevensuitwisseling bevolkingsonderzoeken naar kanker'.

Home / Documenten en publicaties / Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker geactualiseerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu