RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Straling rond Nederlandse nucleaire instellingen voldoet aan de norm

Publicatiedatum: 28 februari 2017
Wijzigingsdatum: 01 maart 2017

De concentraties van radioactieve stoffen in de lucht en in het afvalwater van nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2015 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM.

Het RIVM doet elk jaar controlemetingen bij de kerncentrale Borssele, de COVRA, de kernreactor in Petten, de uraniumverrijkingsfabriek Urenco, en NRG. Zij ondersteunt daarmee de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het RIVM brengt in kaart aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Radioactiviteit kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid als iemand aan heel veel straling wordt blootgesteld. In Nederland worden mensen jaarlijks gemiddeld aan 2,6 mSv (millisievert) blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische handelingen en straling uit de natuur, voornamelijk radon en thoron. De bijdrage van de lozingen van de nucleaire installaties aan de totale dosis voor de Nederlandse bevolking is zeer gering.

Kerncentrale_bloemen

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA NV : Periode 2015

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2015

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV : Periode 2015

Home / Documenten en publicaties / Straling rond Nederlandse nucleaire instellingen voldoet aan de norm

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu