RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Smogvorming door fijnstof en NO2

Publicatiedatum: 23 januari 2017
Wijzigingsdatum: 28 februari 2017

Vanaf maandag 23 januari tot donderdag 26 is er smogvorming door fijnstof en NO2. De verwachting is dat dit de komende dagen zal blijven aanhouden, vanwege de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot smogvorming. De luchtkwaliteit blijft ’onvoldoende’ volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. In de stedelijke gebieden kan, in de spits, de luchtkwaliteit zelfs “slecht” tot ”zeer slecht” worden vanwege de hoge concentraties NO2. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

 

Home / Documenten en publicaties / Smogvorming door fijnstof en NO2

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu