RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Protocol risicomanagement herzien

Publicatiedatum: 13 december 2017
Wijzigingsdatum: 13 december 2017

Afgelopen jaar evalueerde het RIVM het protocol risicomanagement. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, is het protocol risicomanagement herzien.

Zo is in de flowchart geëxpliciteerd dat in geval van een incident/calamiteit, de betrokken organisatie eerst de screeningsorganisatie informeert waarna per ommegaande het RIVM-CvB informatie ontvangt. Ook is de route naar de Autoriteit Persoonsgegevens, bij een datalek, beschreven. Verder zijn er tekstuele aanpassingen gedaan. Bij de wijzigingen is er naar zoveel mogelijk uniformiteit tussen het protocol van het bevolkingsonderzoek darmkanker en dat van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gestreefd.

Home / Documenten en publicaties / Protocol risicomanagement herzien

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu