RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Pilot met data verzoeken

Publicatiedatum: 16 november 2017
Wijzigingsdatum: 16 november 2017

Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven, werken het RIVM en de Screeningsorganisaties aan een proces om data uit ScreenIT te ontsluiten voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het zo goed mogelijk vormgeven van dit proces, worden twee bestaande verzoeken tot het leveren van data gebruikt.

Bij de keus voor deze zogenaamde pilot-verzoeken, zijn de volgende afwegingen gemaakt:
- de aanvragen passen binnen het doel zoals geformuleerd in het convenant gegevensuitwisseling;
- de aanvrager is verbonden aan een wetenschappelijk instituut dat de KNAW gedragscode onderschrijft;
- de twee aanvragen zijn afkomstig van verschillende wetenschappelijke instituten;
- de data-aanvragen zijn geselecteerd op datum van ontvangst;
- de aanvragen zijn bij voorkeur gezien door een externe toetsingscommissie.

Met de twee geselecteerde aanvragers is contact gelegd. Het zijn aanvragen van het UMC in Maastricht en het AMC in Amsterdam. Zij zijn gevraagd om in de periode december tot maart mee te werken aan de pilot en akkoord te gaan met de daaraan gestelde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat onderzoekers die meedoen geen onevenredig profijt uit de pilot halen. Wat inhoudt dat er expliciete afspraken gemaakt zullen worden met de onderzoekers over het moment dat de gegevens daadwerkelijk gegenereerd zullen worden, dan wel gebruikt mogen worden.

Home / Documenten en publicaties / Pilot met data verzoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu