RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Netwerkdag Omgevingsveiligheid

Publicatiedatum: 15 augustus 2017
Wijzigingsdatum: 05 oktober 2017

Op 2 oktober 2017 heeft het Centrum Veiligheid van het RIVM wederom de Netwerkdag Omgevingsveiligheid georganiseerd. De presentaties van de dag zijn op deze webpagina te downloaden.

Kennis opfrissen, kennis opdoen en leren van elkaar staan op deze dag centraal. De dag is vooral bedoeld voor professionals die te maken hebben met het werk van het RIVM op omgevingsveiligheid (externe veiligheid). En die nieuwsgierig zijn naar recente ontwikkelingen op dit gebied.
De RIVM Netwerkdag Omgevingsveiligheid past in de traditie van het RIVM om regelmatig de beroepsgroepen uit te nodigen. Op deze website vindt u informatie over het programma en de mogelijkheid om u in te schrijven.

Hoe werken aandachtsgebieden en omgevingsmaatregelen volgens het nieuwe RIVM handboek omgevingsveiligheid? Wat is de impact van procesintensificatie en inherent veiliger op omgevingsveiligheid? Wat zijn de eerste resultaten van het consequentieonderzoek SAFETI-NL 8.0? Hoe waardeer je risicoreducerende maatregelen op het spoor? Dit zijn enkele vragen die tijdens de Netwerkdag Omgevingsveiligheid aan bod zullen komen.

Een bijzondere bijdrage wordt dit jaar geleverd door het Vlaams Departement Omgeving. Zij presenteren hoe in Vlaanderen wordt omgegaan met omgevingsveiligheid. We sluiten de dag af met een netwerkborrel.

Wanneer?

Maandag 2 oktober 2017, 12:15-17:30 uur

Waar?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

Voor wie?

Professionals op het gebied van omgevingsveiligheid.

Programma

12:15

Inloop met lunch

12:45

Welkom bij het RIVM
Aukje Hassoldt, Hoofd Centrum Veiligheid, RIVM
Sam Bader, Afdelingshoofd Model en Scenario Onderzoek, RIVM

13:10

Plenaire presentatie: Omgevingsveiligheid in Vlaanderen
Lina Grooten, Diensthoofd veiligheidsrapportering, Departement Omgeving Vlaanderen

Presentatie Omgevingsveiligheid in Vlaanderen

13:50

Netwerkpauze

14:20

Eerste ronde parallelle sessies:

 1. Aandachtsgebieden in het Handboek Omgevingsveiligheid: waar let je op?
  Arjan Boxman, RIVM
 2. Impact van inherent veiliger en procesintensificatie op omgevingsveiligheid
  Harold Pijnenburg, Econos / Mark van de Ven, RIVM
 3. PGS nieuwe stijl vanuit het perspectief van arbeids- en omgevingsveiligheid
  Gea Stam, RIVM / Patrick Heezen, RIVM

15:00

Netwerkpauze

15:30

Tweede ronde parallelle sessies:

 1. Gewaardeerde veiligheidsmaatregelen op het spoor
  Monique Berrevoets, Antea Group SAVE / Margreet Spoelstra RIVM
 2. Safeti-NL 8 uitkomsten consequentieonderzoek
  Eelke Kooi, RIVM

16:10

Afsluiting gevolgd door netwerkborrel

De keuzesessies toegelicht

U kunt in twee ronden van parallelle sessies kiezen uit de volgende onderwerpen:

 1. Aandachtsgebieden in het Handboek Omgevingsveiligheid: waar let je op?

Aandachtsgebieden zijn een beleidsinstrument om extra aandacht te vragen voor bescherming van de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. In deze sessie doorlopen we aan de hand van het RIVM Handboek omgevingsveiligheid een casus om op basis van informatie over de scenario’s en de omgeving een uitspraak te kunnen doen over (omgevings)maatregelen. Vervolgens bespreken we waar je op kunt letten bij het werken met aandachtsgebieden en hoe je deze kennis kunt gebruiken bij het doorlopen van het stappenplan om aandachtgebieden te bepalen.

Presentatie Modernisering omgevingsveiligheid

 1. Impact van inherent veiliger en procesintensificatie op omgevingsveiligheid

De begrippen inherent veiliger en procesintensificatie vormen binnen het werkveld van procesveiligheid een essentieel onderdeel van de hiërarchie van veiligheidsmaatregelen. In deze sessie wordt verkend in hoeverre deze concepten naast primair bedrijfsmatige voordelen ook een positieve impact op de omgevingsveiligheid kunnen hebben.

Presentatie Inherente veiligheid

Presentatie Procesintensificatie

 1. PGS nieuwe stijl vanuit het perspectief van arbeids- en omgevingsveiligheid

Bestaande richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) worden omgezet naar een nieuwe structuur: de PGS-nieuwe stijl (PGS-NS). Een PGS-NS wordt opgesteld door een werkgroep onder regie van de NEN. Het RIVM voert diverse werkzaamheden uit in het kader van deze actualisatie in opdracht van het Ministerie van IenM en de Inspectie SZW. Deze presentatie gaat over de rol van het RIVM, de werkwijze en ervaringen tot nu toe.

Presentatie PGS nieuwe stijl

 1. Gewaardeerde veiligheidsmaatregelen op het spoor

Conform de systematiek van het Basisnet Spoor kan meer vervoersruimte worden verkregen door het implementeren van risicoreducerende maatregelen: meer vervoer onder het vastgestelde risicoplafond. In deze sessie wordt uitgelegd welke veiligheidsmaatregelen nu in beeld zijn en hoe de waardering van veiligheidsmaatregelen plaats vindt.  Dat dit niet altijd eenvoudig is, bijvoorbeeld bij het waarderen van een locatiespecifieke maatregel in een generiek landelijk rekenmodel wordt uitgelegd in een duo presentatie van het RIVM en Antea Group.

Presentatie Gewaardeerde maatregelen spoor

 1. Safeti-NL 8 uitkomsten consequentieonderzoek

RIVM wil SAFETI-NL 6.54 vervangen door een nieuwe versie: 8.0. Deze zomer zijn ruim 150 rekenbestanden met beide versies doorgerekend en zijn de uitkomsten met elkaar vergeleken. Worden de risicocontouren groter of kleiner? Ontstaan er nieuwe knelpunten? Hoe verloopt de verdere besluitvorming? En wat wordt er gedaan met de probitrelaties die recent zijn goedgekeurd? U hoort het in deze presentatie.

Presentatie Consequentieonderzoek SAFETI-NL 8.0

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met RIVM Centrum Veiligheid via omgevingsveiligheid@rivm.nl 

Installatie

Presentaties

Home / Documenten en publicaties / Netwerkdag Omgevingsveiligheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu