RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor 2015 bevolkingsonderzoek borstkanker

Publicatiedatum: 27 september 2017
Wijzigingsdatum: 27 september 2017

De Monitor 2015 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is online beschikbaar. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. Het IKNL (integraal kankercentrum Nederland) heeft de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2015 becijferd.

De monitor laat zien dat er opnieuw een lichte afname is van het deelname-percentage van 78,8% in 2014 naar 77,6% in 2015. Het verwijscijfer is naar verwachting voor het tweede jaar op rij licht gedaald van 24,5 per 1.000 onderzoeken in 2014 naar 23,2 per 1.000 onderzoeken in 2015. Dit leidt tot een afname van het aandeel foutpositieve uitslagen. Ondanks de lichte daling van het verwijscijfer is het detectiecijfer constant gebleven op 6,8 per 1.000 onderzoeken.

Home / Documenten en publicaties / Monitor 2015 bevolkingsonderzoek borstkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu