Kleine aanpassingen in de Handleiding Risicoanalyse Transport

De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De handleiding risicoanalyse transport (HART) bestaat uit 2 delen:

In het hoofdrapport zijn de volgende wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen;

  • Andere indeling van de stofcategorie voor LNG
  • Beschrijving van een drietal mitigerende maatregelen voor spoorvervoer

HART heeft versienummer 1.2 gekregen.

Home / Documenten en publicaties / Kleine aanpassingen in de Handleiding Risicoanalyse Transport

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu