RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

IMS definitief gegund aan Sectra

Publicatiedatum: 16 november 2017
Wijzigingsdatum: 16 november 2017

De opdracht voor levering van het Image Management Systeem (IMS), is definitief gegund aan de firma Sectra. Op 9 oktober hebben de screeningsorganisaties het contract met de firma Sectra getekend.
Eerder dit jaar vond al de aanbesteding van de mammografen plaats.

Nu de aanbestedingen zijn gedaan, kan de uitrol van het project BK2020 (nieuwe mammografen, een nieuw IMS systeem en een vernieuwd IT-systeem) met alle leveranciers van start gaan. Op 12 oktober heeft hiervoor een inspirerende 'kick-off meeting' plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat het BK2020 project een nieuwe fase ingaat en dat de uitrol zoals beoogd een zeer complexe operatie gaat worden. De komende tijd wordt gebruikt om met elkaar daar goede afspraken over te maken en wordt de komende maanden hard gewerkt aan de inrichting voor de 'Proof of Concept'.

Home / Documenten en publicaties / IMS definitief gegund aan Sectra

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu