Geen vergoeding van eigen bijdrage NIPT (TRIDENT-2)

Zorgverzekeraars ontvangen regelmatig verzoeken van zwangeren voor vergoeding van de eigen bijdrage van €175 voor de NIPT (TRIDENT-2). Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed uit het basispakket of een aanvullende verzekering. Zwangeren blijken hiervan vaak niet op de hoogte te zijn. Wij vragen counselors prenatale screening om zwangeren hier tijdens het counselingsgesprek goed over te informeren om zo teleurstelling te voorkomen. Voor de duidelijkheid: bij een medische indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de NIPT (TRIDENT-1), hoewel dit ten koste kan gaan van het eigen risico. Kijk voor meer informatie over de kosten van de NIPT op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO/Kosten.

 

Home / Documenten en publicaties / Geen vergoeding van eigen bijdrage NIPT (TRIDENT-2)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu