RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Financiering NIPT in de media

Publicatiedatum: 19 september 2017
Wijzigingsdatum: 20 september 2017

In de media zijn diverse berichten verschenen over de financiering van de NIPT.

Het ZorgInstituut Nederland (ZIN) heeft aan het ministerie van VWS geadviseerd om NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. De reden die ZIN daarbij aangeeft is dat prenatale screening een aanbod aan de zwangere is en geen zorgvraag vanuit de zwangere. Daarnaast is er een motie ingediend waarin de regering werd opgeroepen de NIPT in de toekomst (gedeeltelijk) te betalen voor alle vrouwen. De kamer heeft hier tegen gestemd. Het nieuwe kabinet zal over de financiering van de NIPT een besluit nemen. In ieder geval zal de financiering van de NIPT gedurende de twee TRIDENT-studies niet wijzigen. Tot 2020 blijft het dus zoals het nu is, de zwangere betaalt 175 euro zelf en de rest wordt betaald vanuit een subsidie van het ministerie van VWS.

Home / Documenten en publicaties / Financiering NIPT in de media

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu