RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bevolkingsonderzoek borstkanker stabiel

Publicatiedatum: 11 oktober 2017
Wijzigingsdatum: 11 oktober 2017

De monitor 2015 toont over het algemeen een stabiel beeld van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het detectiecijfer is constant gebleven: 6,8 per 1.000 onderzoeken. Dit betekent dat er in 2015 bijna 7.000 borstkankers door screening zijn opgespoord. Het aantal deelnemers is weer licht gedaald van 78,8% in 2014 naar 77,6% in 2015. Het aantal deelnemers dat wordt doorverwezen is conform ingezet beleid voor het tweede jaar op rij licht gedaald van 24,5 per 1.000 onderzoeken in 2014 naar een verwijscijfer van 23,2 per 1.000 onderzoeken in 2015. Bij het gelijk blijvende detectiecijfer leidt dit tot een, wenselijke, afname van het aandeel fout-positieve uitslagen.

De monitor is dit jaar voor het eerst tot stand gekomen met gegevens uit het datawarehouse voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker en werd in opdracht van het RIVM door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) opgesteld. Lees meer

Home / Documenten en publicaties / Bevolkingsonderzoek borstkanker stabiel

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu