RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Animatie "borstonderzoek" vernieuwd

Publicatiedatum: 24 januari 2017
Wijzigingsdatum: 26 januari 2017

De animatie 'borstonderzoek, hoe werkt het?' in het kader van het bevolkingsonderzoek borstkanker is geactualiseerd. Er is een duidelijke navigatie aangebracht, wat het mogelijk maakt de verschillende onderdelen van de animatie te bekijken.

Verder zijn de afbeeldingen opgefrist. Inhoudelijk is de nieuwe animatie niet gewijzigd maar deze voldoet nu technisch aan alle toegankelijkheidseisen voor o.a. visueel beperkten. De vernieuwde animatie is te vinden op de website www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl in Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.

Home / Documenten en publicaties / Animatie "borstonderzoek" vernieuwd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu