RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpassing procedure toelating endoscopisten per 1 september 2017

Publicatiedatum: 12 september 2017
Wijzigingsdatum: 12 september 2017

De procedure voor toelating van endoscopisten die de screeningscoloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek willen gaan uitvoeren, is verder aangescherpt en neergelegd in het document Procedure Toelatingstraject endoscopisten voor het bevolkingsonderzoek. Deze procedure geldt vanaf 1 september 2017.

Endoscopisten die zich voor het bevolkingsonderzoek darmkanker willen certificeren:

  • Dienen een lifetime experience van 500 zelfstandig uitgevoerde coloscopieën te hebben.
  • Hebben in het jaar voorafgaand aan de toelating minimaal 200 coloscopieën zelfstandig uitgevoerd.
  • Houden er rekening mee dat coloscopieën die onder supervisie worden uitgevoerd meetellen in het aantal uitgevoerde coloscopieën van de supervisor.
  • Dienen minimaal 50 poliepectomieën in het jaar voorafgaand aan de toelating zelfstandig te hebben uitgevoerd.

Endoscopisten die willen deelnemen aan het toetsingsprogramma kunnen zich via een formulier op de website van de screeningsorganisatie in de regio aanmelden.

Neem voor meer informatie contact op met één van de landelijke coördinatoren certificering, Susanne Gotzhein (088 - 00 01 374) of Ingrid van Laar (088 - 11 86 245), of via coordinatorcertificering@bevolkingsonderzoekoost.nl.

Home / Documenten en publicaties / Aanpassing procedure toelating endoscopisten per 1 september 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu