RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbesteding IMS gepubliceerd

Publicatiedatum: 24 januari 2017
Wijzigingsdatum: 26 januari 2017

Op 9 januari jl. zijn namens de Screeningsorganisaties de aanbestedingsdocumenten voor het IMS, het beeldeninformatiesysteem, gepubliceerd op Tendernet (TenderNet kenmerk 120778).

Deze aanbesteding omvat het leveren en onderhouden van een centraal Image Management Systeem (IMS) en werkstations voor de opslag, uitwisseling en beoordeling van ongeveer een miljoen onderzoeken per jaar. Het gaat hierbij ook om het leveren van centrale en lokale hardware waaronder bekijk-, beoordeel- en werkstations, netwerkcomponenten en mobiele verbindingen.
Geïnteresseerden kunnen de aanbesteding op TenderNed bekijken. Leveranciers kunnen tot maandag 8 mei inschrijven.

Home / Documenten en publicaties / Aanbesteding IMS gepubliceerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu