RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verplichte scholingsbijeenkomsten NIPT maart 2017

Publicatiedatum: 01 december 2016
Wijzigingsdatum: 07 maart 2017

Per 1 april 2017 komt de NIPT, naast de combinatietest, voor alle zwangeren beschikbaar als eerste screeningstest.

De NIPT wordt in een onderzoekssetting aangeboden (TRIDENT-2). Voor de invoering moeten alle counselors prenatale screening verplicht worden bijgeschoold. Deze verplichte nascholing vindt voor de counselors plaats in maart 2017 op diverse tijdstippen en locaties. Het programma maken we later bekend via de nieuwsbrief en website. Accreditatiepunten worden aangevraagd voor KNOV, NVOG,BEN en V&VN.

Alleen de scholingsavonden georganiseerd door de Regionale Centra tellen als geldige scholing voor de NIPT. Nascholingen georganiseerd door anderen, kunnen alleen gezien worden als aanvulling, niet als vervanging. Deelname aan de scholingsavond is gratis. U bent verplicht u vooraf aan te melden vanwege de accreditatie en catering. U kunt binnenkort op de site van uw regionaal centrum vinden hoe u zich moet inschrijven.

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst, kunt u mogelijk wel deelnemen aan een bijeenkomst van een ander Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. Data staan vermeld op de website van het RIVM.

Overzicht verplichte scholingsbijeenkomst

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken

Inschrijven via; http://www.prenatalescreening.spsao.nl nascholing-nipt-2017

14 maart 2017 13.00-17.00 uur AMC /Collegezaal 4

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken.
Inschrijven via; http://www.prenatalescreening.spsao.nl nascholing-nipt-2017

20 maart 2017 13:00 - 17:00 uur AMC/collegezaal 4

Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland

Inschrijven via : https://www.prenatalescreeningzon.mumc.nl/regiobijeenkomsten-2017

13 maart 2017

19.00 – 22.15 uur
(ontvangst vanaf 18.30 uur

High Tech Campus 1 (the Strip) Eindhoven

Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuidoost Nederland

Inschrijven via : https://www.prenatalescreeningzon.mumc.nl/regiobijeenkomsten-2017

20 maart 2017 19.00 – 22.15 uur
(ontvangst vanaf 18.30 uur
Maastricht University (Blauwe Zaal), Universiteitssingel 50 Maastricht
Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland 6 maart 2017 18.30 tot 21.30 uur Erasmus MC, Rotterdam
Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland 9 maart 2017 18.30 tot 21.30 uur Erasmus MC, Rotterdam
Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland       3 april 2017 18.30 tot 21.30 uur  Erasmus MC, Rotterdam

Regionaal Centrum Prenatale Screening Noordelijk Zuid Holland/LUMC

Inschrijven via http://www.prenatalescreening-nzh.nl/nascholing/nascholing-nipt-2017

7 maart 2017

15.00-18.15 uur

(ontvangst vanaf 14.30 uur)

Collegezaal 1, LUMC

Regionaal Centrum Prenatale Screening Noordelijk Zuid Holland/LUMC

Inschrijven via http://www.prenatalescreening-nzh.nl/nascholing/nascholing-nipt-2017

 

23 maart 2017

15.00-18.15 uur

(ontvangst vanaf 14.30 uur)

Collegezaal 6 (Burumazaal), gebouw 3, LUMC

Stichting Prenatale Screening Regio Noord-Oost Nederland

Inschrijven via; http://www.prenatalescreening-non.nl/nascholing-nipt-2017

9 maart 2017 19.00-22.00 Rode Zaal, UMCG 

Stichting Prenatale Screening Regio Noord-Oost Nederland

Inschrijven via; http://www.prenatalescreening-non.nl/nascholing-nipt-2017

21 maart 2017 14.00-17.00 Blauwe Zaal, UMCG 

Stichting Prenatale Screening Regio Nijmegen

Inschrijven via; https://www.prenatalescreening-nijmegen.nl/nascholing-nipt 2017

23 maart 2017 18.00 -21.00
(ontvangst vanaf 17.00)
Locatie: De Lindenberg, Nijmegen.

Stichting Prenatale Screening Regio Nijmegen

Inschrijven via; https://www.prenatalescreening-nijmegen.nl/nascholing-nipt 2017

 

28 maart 2017 18.00 -21.00
(ontvangst vanaf 17.00)
Locatie: De Lindenberg, Nijmegen.

Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken

(Deze avond is vol. Het is niet meer mogelijk in te schrijven)

21 maart 2017

17.00 - 17.30

Ontvangst met soep en broodjes

17.30-19.00 1e ronde scholing

19.00-19.30 Pauze

19.30-21.00 2e ronde scholing

AZU Utrecht

Roze collegezaal AZU

Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken

(Deze avond is vol. Het is niet meer mogelijk in te schrijven)

30 maart 2017

17.00- 17.30

Ontvangst met soep en broodjes

17.30-19.00 1e ronde scholing

19.00-19.30 Pauze

19.30-21.00 2e ronde scholing

AZU Utrecht

Roze collegezaal AZU

Regionaal Centrum Prenatale Screening (RCPS) VU Medisch Centrum

Inschrijven via; http://www.prenatalescreening.rcps.nl nascholing-nipt-2017

2 maart 2017 13.00-17.00 uur VUMC/Collegezaal 4

Home / Documenten en publicaties / Verplichte scholingsbijeenkomsten NIPT maart 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu