Nieuwe versie toelatingsprocedure AIOS MDL online

De toelatingsprocedure AIOS MDL is in lijn gebracht met de gewijzigde toelatingseis voor endoscopisten.

Opgenomen is dat een AIOS voordat hij/zij toegelaten wordt tot de uitvoering van coloscopieën na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek, net als de andere endoscopisten, minimaal 500 coloscopieën (lifetime) dient te hebben uitgevoerd. Daarnaast dient hij/zij 50 poliepectomieën in het jaar voorafgaand aan de toelating te hebben uitgevoerd en in het bezit te zijn van een RGS-registratie.

> Toelatingsprocedure AIOS MDL voor uitvoering coloscopien na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek.

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe versie toelatingsprocedure AIOS MDL online

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu