Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen pathologie beschikbaar

Deze maand is er een nieuwe versie van het 'Protocol toelating en auditing voor pathologielaboratoria' verschenen. De ervaringen vanuit de auditronde door de RCP's hebben geleid tot een voorstel voor aanpassingen van het protocol.

Dit is besproken in de adviesgroep Kwaliteitseisen pathologie en voorgelegd aan de werkgroep KCMI en de programmacommissie. Het protocol biedt voorin een overzicht met alle wijzigingen in versie 5.0 ten opzichte van de vorige. Aanpassingen hebben onder andere betrekking op klanttevredenheidsmeting bij endoscopieafdeling, ISO 15189 en toelating buitenlandse laboratoria.

Het 'Protocol toelating en auditing voor pathologielaboratoria' biedt een overzicht van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan organisaties en professionals die de pathologie willen beoordelen van coloscopieën na een verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Deze eisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen. De toetsing tot toelating wordt vanaf mei 2013 verricht door de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) van de regionale screeningsorganisatie.

Protocol kwaliteitseisen pathologielaboratoria, versie 5.0, nov. 2016

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen pathologie beschikbaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu