Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen coloscopie beschikbaar

Deze maand is een nieuwe versie van het Protocol toelating en auditing van coloscopiecentra en endoscopisten vastgesteld. Voorstellen van de RCMDL's op basis van auditervaringen en opmerkingen uit het veld zijn besproken in de adviesgroep Kwaliteitseisen coloscopie en voorgelegd aan de werkgroep KCMI en programmacommissie. Deze zijn in versie 5.0 verwerkt.

Een tabel met de wijzigingen ten opzichte van vorige versies is in het protocol opgenomen. Aangepast is onder meer de toelatingseis voor endoscopisten die nu minimaal 500 coloscopieën lifetime bedraagt en de auditeis die is bijgesteld van 300 naar minimaal 200 coloscopieën per jaar. Ook is opgenomen dat het bijhouden van complicaties met ingang van 1 januari plaatsvindt in de DRCE.

Het Protocol toelating en auditing biedt een overzicht van de kwaliteitseisen die opgesteld zijn voor coloscopiecentra en endoscopisten. Deze eisen zijn van toepassing op de toelating en de auditing. In het protocol is ook beschreven hoe de procedures voor toelating en auditing verlopen. De toelating en auditing van coloscopiecentra wordt vanaf mei 2013 verricht door de Regionaal Coördinerend MDL-specialist (RCMDL) van de regionale screeningsorganisatie. De Toetsingcoördinator MDL (TCMDL) voert de toetsing tot toelating van de endoscopisten uit.

> Protocol kwaliteitseisen coloscopiecentra en endoscopisten, versie 5.0, nov. 2016

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe versie protocol kwaliteitseisen coloscopie beschikbaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu