RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe drug 4-FA verboden

Publicatiedatum: 07 december 2016
Wijzigingsdatum: 07 december 2016

In verband met het hoge gezondheidsrisico van 4-fluoramfetamine (4-FA) wordt dit middel per 1 april 2017 verboden. Dat heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie besloten. De staatssecretaris neemt hiermee het advies over van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM), dat bij het RIVM is ondergebracht. Het CAM heeft een risicobeoordeling uitgevoerd, nadat in het afgelopen jaar een groeiend aantal gezondheidsincidenten plaatsvond in Nederland.

Nieuwe psychoactieve stof

4-FA is een zogenaamde nieuwe psychoactieve stof (NPS). Het lijkt op amfetamine (speed) en MDMA (ecstasy), maar is mogelijk nog gevaarlijker. Het middel wordt voornamelijk als uitgaansdrug gebruikt. De afgelopen jaren is er een stijgende trend in het gebruik van 4-FA in Nederland. Daarmee komen er ook steeds meer voorbeelden van (ernstige) gezondheidsschade naar voren. Daarnaast is het middel eenvoudig verkrijgbaar. Daarom adviseert het CAM de staatssecretaris van VWS om 4-FA op Lijst I van de Opiumwet te plaatsen. 

Voorlichting

Ook adviseert het CAM om het 4-FA gebruik te ontmoedigen door gerichte voorlichting aan de (potentiële) gebruikers. Die voorlichting moet gebruikers bewust maken van de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van gebruik. Ten slotte heeft het CAM geadviseerd om het 4-FA gebruik en de gezondheidseffecten daarvan te blijven monitoren. De staatssecretaris neemt deze adviezen van het CAM over.

Home / Documenten en publicaties / Nieuwe drug 4-FA verboden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu