RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NIPT beschikbaar als eerste test

Publicatiedatum: 12 oktober 2016
Wijzigingsdatum: 22 februari 2017

Vanaf 1 april 2017 is de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor zwangere vrouwen in het kader van TRIDENT 2.

Met dit besluit volgt minister Schippers het advies van de Gezondheidsraad op. Het uitgangspunt van TRIDENT 2 is dat de NIPT als eerste screeningstest in onderzoekssetting wordt aangeboden, naast de al bestaande combinatietest. In 2017 wordt de NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van €175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/20/kamerbrief-over-de-niet-invasieve-prenatale-test-nipt

 

Home / Documenten en publicaties / NIPT beschikbaar als eerste test

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu