Geactualiseerd uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker

Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker is geactualiseerd met alle afspraken die het afgelopen jaar zijn gemaakt.

Voor de relevante wet- en regelgeving wordt in het uitvoeringskader verwezen naar het beleidskader en voor de feiten en cijfers naar de jaarlijkse Landelijke Monitor. De genoemde doorlooptijden en kwaliteitseisen zijn bijgewerkt conform de nieuwste versies van de protocollen kwaliteitseisen coloscopie en pathologie.

Home / Documenten en publicaties / Geactualiseerd uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu