RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beslisboom voor publiceren open data ontwikkeld

Publicatiedatum: 19 oktober 2016
Wijzigingsdatum: 02 december 2016

Het Kenniscentrum Open Data van de TU Delft heeft in opdracht van het RIVM een beslisboom gemaakt met daarin alle juridische afwegingen die gemaakt moeten worden om informatie als open data te kunnen publiceren. Deze beslisboom zorgt ervoor dat er geen afwegingen overgeslagen worden. Wel blijft er ruimte voor interpretatieverschillen en discussie.

Het RIVM streeft er naar alle data die zij verzamelt als open data beschikbaar te stellen, mits daar geen bezwaren tegen zijn. Maar wanneer kunnen data zonder bezwaren gepubliceerd worden? Het RIVM heeft aan het Kenniscentrum Open Data van de TU Delft opdracht gegeven te onderzoeken welke wet- en regelgeving een rol speelt en onder welke voorwaarden data als open data gepubliceerd kunnen worden. Vanwege de gevoeligheid van persoonlijke zorgdata besteedt het onderzoek veel aandacht aan het risico van herleidbaarheid van gegevens naar individuen. 

Alle datasets die het RIVM als open data aanbiedt zijn te vinden via data.overheid.nl.

Home / Documenten en publicaties / Beslisboom voor publiceren open data ontwikkeld

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu