RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Gezondheidsraad over Prenatale Screening

Publicatiedatum: 21 november 2016
Wijzigingsdatum: 22 november 2016

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft middels een brief op 5 maart 2015, de Gezondheidsraad verzocht te adviseren over de stand van de wetenschap op het gebied van prenatale screening en de plaats die wetenschappelijke ontwikkelingen in de totale keten kunnen innemen.

De specifieke vragen aan de Gezondheidsraad zijn:

  1. Hoe kan het prenatale screeningsprogramma op erfelijke en aangeboren afwijkingen het beste worden ingericht gezien de recente (en voorziene) wetenschappelijke ontwikkelingen?
  2. Hoe verhoudt het in vraag 1 geschetste ideale screeningsprogramma voor de toekomst zich tot het huidige programma voor prenatale screening? Welke veranderingen aan het programma zijn wenselijk en mogelijk en op welke termijn?

VWS verwacht het advies eind 2016.

 

Home / Documenten en publicaties / Advies Gezondheidsraad over Prenatale Screening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu