RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanwijzingen dat BPA effect heeft op immuunsysteem

Publicatiedatum: 13 oktober 2016
Wijzigingsdatum: 28 oktober 2016
RIVM vroeg in maart 2016 met de publicatie van het rapport “Bisphenol A: Part 2. Recommendations for risk management” aandacht voor effecten van bisfenol A (BPA) op het immuunsysteem. Daarop heeft minister Schippers het verzoek naar EFSA gestuurd om hiernaar te kijken. EFSA stelt dat de studies die RIVM heeft aangedragen bijdragen aan het bewijs dat BPA een effect kan hebben op het immuunsysteem van dieren. Ook stelt EFSA dat de studies onvoldoende zijn om sterke uitspraken te doen met betrekking tot effecten voor de mens.

EFSA gaat in 2017 het niveau voor veilige blootstelling voor BPA opnieuw beoordelen, inclusief de nieuwste gegevens over de effecten van BPA op het immuunsysteem.

BPA komt in veel producten voor. Het wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen, (voedsel)verpakkingsmateriaal, implantaten, infuusapparatuur en speelgoed. Daarnaast wordt BPA onder meer gebruikt als basis voor epoxy-verven en -lijmen, in bepaalde tandheelkundige materialen, in inkt en in kassabonnen.

In 2014 en 2015 zijn de Europese normen voor een veilige blootstelling aan BPA aangescherpt. Het RIVM concludeerde in maart dat nieuwe inzichten voldoende aanleiding vormen om verdere aanscherping te overwegen.

Voedselallergie en infectieziekten

BPA kan het immuunsysteem van de ongeboren vrucht of jonge kinderen mogelijk schaden bij een lager blootstellingsniveau dan het niveau waarop de huidige normen zijn gebaseerd. Indien deze schade daadwerkelijk optreedt, zou die er toe kunnen leiden dat kinderen meer kans hebben om voedselallergie te ontwikkelen en ze gevoeliger kunnen worden voor infectieziekten.

Het RIVM heeft voorgesteld om in afwachting van een herbeoordeling van de normen waar mogelijk aanvullende maatregelen te treffen om blootstelling verder te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door voorlichting aan zwangeren, door ervoor te zorgen dat er minder BPA vrijkomt uit producten waar deze stof in wordt gebruikt en door het ontwikkelen van veilige alternatieven. Daarnaast kunnen werknemers tegen blootstelling aan BPA worden beschermd.

Eerdere studies

Er zijn verschillen zijn in de wijze waarop EFSA en RIVM de nieuwe studies naar het effect van BPA op het immuunsysteem waarderen. Een reden hiervoor kan zijn dat EFSA in haar beoordeling toegang had tot onderliggende data die voor RIVM niet beschikbaar waren. De beoordeling van deze studies tijdens een internationale workshop over effecten van BPA op het immuunsysteem die RIVM in september 2015 organiseerde, zijn gedocumenteerd door Hessel et.al., 2016.

Hoe kunnen consumenten in aanraking komen met BPA

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Aanwijzingen dat BPA effect heeft op immuunsysteem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu