RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Top 10 meest gebruikte LCI-richtlijnen 2014

Publicatiedatum: 08 januari 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het is in infectieziekteland niet enkel ebola wat de klok slaat. De LCI-richtlijn Hand-voet-mondziekte staat met stip op één (meer dan het dubbele aantal 'kliks' ten opzichte van nummer 2: Virale hemorragische koorts Filovirussen) in de top 10 van meest bekeken LCI-richtlijnen op de RIVM-site in 2014.

De richtlijn Hand-voet-mondziekte wordt traditiegetrouw veel bekeken. Het komt veel voor en het is voor de meeste mensen een vrij onbekende ziekte (met ook atypische symptomen), waardoor er veel behoefte is aan informatie.

Dat de richtlijn Virale hemorragische koorts Filovirussen (ebola, marburg) aanzienlijk minder paginabezoeken heeft, komt mogelijk door de uitgebreide ‘onderwerppagina’ over ebola. Het merendeel van de bezoekers vindt waarschijnlijk op deze uitgebreide pagina  al wat hij zoekt en klikt dan niet meer door naar de richtlijn zelf. Bij de onderwerppagina's op de RIVM-site staat ebola namelijk wel met stip op nummer één.

Nummer drie in de LCI-richtlijn top 10 staat de richtlijn Tetanus, die ook altijd veel 'pageviews' heeft: veel huisartsen zoeken even in de richtlijn op of er na een incident een tetanusinjectie nodig is.

Er waren dit jaar veel meer meldingen van kinkhoest dan afgelopen jaar, dat verklaart een zesde plek in de lijst.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er aanzienlijk meer bezoekers geweest op de pagina van de LCI-richtlijnen.

Publicaties die alleen beschikbaar zijn als PDF, worden niet meegenomen in deze telling. Hiervan staat op nummer één: Gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal.

Top 10 gebruik LCI-richtlijnen:

  1. Hand-voet-mondziekte
  2. Virale hemorragische koorts Filovirussen (ebola, marburg)
  3. Tetanus
  4. Groep A-streptokokkeninfectie (GAS)
  5. Hepatitis B
  6. Pertussis (kinkhoest)
  7. Varicella- en herpeszostervirusinfectie
  8. Hoofdluis
  9. Herpessimplexvirusinfecties
  10. Lymeziekte

Naar alle LCI-richtlijnen

Richtlijnenboek LCI-Richtlijnen Infectieziektebestrijding

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Top 10 meest gebruikte LCI-richtlijnen 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu