RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op Internationale Review Ammoniak (2015)

Publicatiedatum: 10 september 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Van 23-25 juni jongstleden vond de “review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emissions and deposition in the Netherlands” plaats. Deze review is uitgevoerd door een internationale commissie van experts onder leiding van Prof. M. Sutton (Centre for Ecology & Hydrology, Edinburgh) en is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerp van de review was het wetenschappelijke werk van RIVM, WUR en CBS over de gehele keten van ammoniak van emissies tot en met depositie.

Aanleiding van de review was de rapportage van het CDM (Commissie Deskundigen Meststoffenwet) van september 2014 over het uiteenlopen van de trends in de ammoniakemissies en de gemeten ammoniakconcentraties in de lucht. Vanuit RIVM was Centrum Milieukwaliteit betrokken.

 

bemesting52286_128.jpg

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Reactie op Internationale Review Ammoniak (2015)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu