RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MERS-coronavirus meldingsplichtig

Publicatiedatum: 03 juli 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Behandelaren in ziekenhuizen zijn vanaf 3 juli verplicht om een infectie met het MERS-coronavirus te melden. Het gaat om verdachte patiënten in een ziekenhuis en om patiënten waarbij een infectie met het MERS-coronavirus door laboratoriumonderzoek bevestigd is. Hiermee wil de overheid patiënten met MERS-coronavirus in Nederland zo snel mogelijk opsporen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

MERS-Coronavirus

Het MERS-coronavirus is in 2012 voor het eerst geïdentificeerd. Bijna alle bekende patiënten hebben de infectie opgelopen in het Midden-Oosten. In een aantal Europese landen (Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) is het virus ook vastgesteld bij teruggekeerde reizigers uit het Midden-Oosten. In enkele gevallen hebben zij ook andere mensen besmet. Omdat het virus pas is ontdekt, is er weinig informatie over de ernst van de ziekte en de manier waarop het zich verspreidt. Het MERS-coronavirus veroorzaakt zeer ernstige luchtwegklachten, ook wel Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) genoemd. De patiënten hebben last van koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen.

Meldingsplicht

Op advies van het Outbreak Management Team (OMT) heeft de minister van VWS uit voorzorg een meldingsplicht ingesteld voor het MERS-coronavirus. MERS-coronavirus is aangemerkt als een groep A Infectieziekten. Dit houdt in dat als behandelaren bij patiënten in een ziekenhuis een besmetting met het MERS-coronavirus vermoeden of hebben vastgesteld, zij dit direct bij de GGD moeten melden. Het MERS-coronavirus is een nieuw virus waarvan nog veel eigenschappen onbekend zijn. Uit het huidige beeld lijkt het een van dier op mens-overdraagbare infectie met een hoge sterfte. Het kan, in beperkte mate, van mens op mens overgedragen worden. Wanneer zich een patiënt in Nederland voordoet, zijn maatregelen (o.a. monitoring en isolatie bij bevestigde infectie) nodig om verdere verspreiding tegen te gaan. Om dit af  te kunnen dwingen, heeft de minister MERS-Coronavirus als meldingsplichtige ziekte binnen groep A opgenomen.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / MERS-coronavirus meldingsplichtig

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu