RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Herziening risicobeoordelingsmodellen gewasbeschermingsmiddelen

Publicatiedatum: 09 september 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Op basis van herziene rekenmodellen voor de toetsing van wettelijke normen blijkt dat de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die wij in Nederland maximaal via de voeding binnen zouden kunnen krijgen hoger kan zijn dan voorheen. Dit kan mogelijk leiden tot een verlaging van sommige Europese normen voor maximaal toelaatbare hoeveelheden gewasbeschermingmiddelen.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Herziening risicobeoordelingsmodellen gewasbeschermingsmiddelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu