RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Symposium Antibiotica, alleen als het moet!

Antibiotica, alleen als het moet! Preventie van resistentie bij mens en dier

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft 18 november uitgeroepen tot de Europese Antibioticadag. Op deze dag besteden vele lidstaten in de Europese Unie aandacht aan een verantwoord gebruik van antibiotica. Wereldwijd worden steeds meer bacteriën resistent waardoor effectieve behandeling van infecties moeilijker wordt. Dit heeft grote gevolgen voor de geneeskunde van mens en dier. De preventie van antibioticaresistentie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de humane en de veterinaire gezondheidszorg. Tijdens het symposium ‘Antibiotica, alleen als het moet!’ op maandag 18 november 2013 wisselen we informatie uit over hoe de humane en veterinaire gezondheidszorg werken aan het voorkomen van antibioticaresistentie.
Tijdens een afwisselend programma gaan prominente sprekers in op initiatieven uit het humane en veterinaire veld om een verantwoord antibioticagebruik te stimuleren en de werkzaamheid van antibiotica te behouden. Zo werken wij samen aan de preventie van resistentie bij mens en dier.

Locatie
Het Vechthuis, Jagerskade 13 - 15
3552 TL Utrecht

Doelgroep:
Professionals binnen de humane en veterinaire gezondheidszorg ; artsen, dierenartsen, apothekers, microbiologen, verpleegkundigen, paraveterinairen, erfbetreders , hygiënisten, beleidsmedewerkers, en overige belangstellenden.

Deelnamekosten
De kosten voor dit symposium zijn € 65,00

Aanmelding
U kunt zich aanmelden tot dinsdag 12 november via het aanmeldingsformulier

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de AbSg, V&VN, VHIG, NVMM, NVZA en CKRD.


Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2013 / Symposium Antibiotica, alleen als het moet!

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu