RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Symposium Vaccinatieacceptatie in Nederland: voor de volle 100%?

Op 14 september promoveert drs. Helma Ruijs aan de Radboud Universiteit, Faculteit der Geneeskunde te Nijmegen op het onderzoek 'Acceptance of Vaccination among Orthodox Protestants in The Netherlands' - 'Acceptatie van vaccinatie in de reformatorische gezindte in Nederland'. Voorafgaand aan de promotie is een symposium georganiseerd.

Locatie

Restaurant Valdin (in de bovenzaal)
Van Peltlaan 4
6533 ZM Nijmegen
024 3556902 http://www.valdin.nl/

LET OP: Vanwege nieuwbouwactiviteiten is het NIET meer mogelijk om bij de Aula te parkeren, zie voor alternatieven http://www.ru.nl/contact/bereikbaarheid/per_auto/

Programma

Meer informatie over het programma ziet u in de bijlage in de kolom hiernaast

Accreditatie

Is aangevraagd bij de AbSg

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier in de kolom hiernaast

Meer informatie

Mw. L. Papeleu, UMC St Radboud
E L. Papeleu-vanLeeuwen@elg.umcn.nl
T 024-3616332

Mw. K. Groeneveld, RIVM
E klazien.groeneveld@rivm.nl
T 030-2747000

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2012 / Symposium Vaccinatieacceptatie in Nederland: voor de volle 100%?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu