Nieuws

 • Slimme loterij houdt mensen aan het sporten 15 februari 2018

  Mensen met overgewicht die regelmatig willen sporten hebben baat bij loterijen als stok achter de deur. Dat blijkt uit de Beweegloterij; een veldexperiment van het RIVM en Tilburg University dat is gepubliceerd in Annals of Behavioral Medicine.

 • Vier procent van 65-plussers slachtoffer van psychisch geweld 14 februari 2018

  Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM. Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder, waaronder 220.000 ouderen boven de 65 jaar, namen in 2016 deel aan dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De landelijke en regionale cijfers zijn terug te vinden op Volksgezondheidenzorg.info.

 • Tekort aan kennis over gewasbescherming met bacteriën, schimmels en virussen 13 februari 2018

  Bacteriën, virussen en schimmels kunnen ingezet worden als duurzame gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Om de mogelijkheden van deze zogenaamde microbiële gewasbeschermingsmiddelen beter te benutten, is onderzoek nodig. Daarnaast kan kennisontwikkeling bij telers en adviseurs helpen om het gebruik van de middelen te vergroten. Dit staat in een rapport van het RIVM.

 • Straling rond terrein van kerncentrale Borssele voldoet aan de norm 12 februari 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2015 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2015 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,0006 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

 • Straling rond COVRA-terrein voldoet aan de norm 12 februari 2018

  Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) te Borsele lag in 2015 en 2016 onder het toegestane maximum van 0,040 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2015 en 2016 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,003 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriedoeleinden wordt gebruikt.

 • RIVM-toolkit ondersteunt om inwoners in wijken gezond houden 08 februari 2018

  'Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners' is de door het RIVM ontwikkelde toolkit die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen.

 • Aanvulling op RIVM-rapport "Siliconen borstimplantaten in Nederland", stand van zaken februari 2018 08 februari 2018

  In juni 2016 publiceerde het RIVM de resultaten van een onderzoek naar siliconen borstimplantaten in Nederland. Fabrikanten hebben sindsdien gewerkt aan het verbeteren van de technische dossiers van de implantaten.
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in 2017 opnieuw de dossiers opgevraagd. Deze rapportage beschrijft de herbeoordeling van de dossiers.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu