3451 resultaten voor ‘Q-koorts’

 • Q-koorts

  25 februari 2010
 • Q-koorts

  29 juli 2014
 • Q-koorts

  Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan (zoönose). In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland.

 • Q-koorts en grofwild

  11 februari 2011
 • Arbeidsomstandigheden en Q-koorts

  12 november 2010, PDF | 94kB

  M.Loo en K. Heimeriks

 • Kerngebied Q-koorts

  30 maart 2011, PDF | 52kB
 • Arbeidsomstandigheden en Q-koorts

  12 november 2010

  Tijdens beroepsuitoefening kan men met bijzondere situaties te maken krijgen waarbij het risico op een besmetting met Coxiella burnetii groter is dan in het normale maatschappelijke verkeer. Werkgevers zijn verplicht maatregelen te nemen om blootstelling aan biologische agentia door werknemers en derden te voorkomen. Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) integreert, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) steeds meer zaken op het gebied van werknemersgezondheid en infectieziektebestrijding en heeft in samenwerking met verschillende partners voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.

 • Q-koorts en zwangerschap

  07 november 2011
 • Verpleegkundig stappenplan Q-koorts

  09 maart 2011, PDF | 117kB
 • Kans op Q-koorts blijft

  01 april 2009

  In 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om de q-koorts uitbraak te beperken. Ondanks deze maatregelen is het mogelijk dat ook dit jaar mensen q-koorts krijgen. De precieze omvang van een eventuele epidemie is niet te voorspellen. Dit staat beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Home / Zoeken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu