3327 resultaten voor ‘’

 • Memo's

  Op basis van vragen van verschillende instanties naar specifieke consumptiegegevens van voedingscomponenten worden additionele analyses uitgevoerd en gerapporteerd in memo’s.

 • Veiligheidsrapporten

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu beheert een verzameling van alle veiligheidsrapporten in Nederland. Op basis van de Regeling risico's zware ongevallen 2015 worden de milieu-bevoegde gezagen verzocht een exemplaar van alle veiligheidsrapporten te sturen aan het RIVM.

 • LCI-richtlijn Antrax

  PDF | 118kB

  LCI/Gr juni 2002, laatst gewijzigd november 2008

 • Metingen: wat en hoe

  De meetposten van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit bepalen het stralingsniveau in de omgeving en de hoeveelheid radioactiviteit in luchtstof.

 • Duurzame preventie, zorg en ondersteuning

  De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse initiatieven ontstaan met als doel het zorgsysteem duurzamer vorm te geven. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het voorjaar van 2013 aangegeven een aantal van deze initiatieven actief te willen volgen. Hiervoor heeft zij negen initiatieven benoemd als zogenaamde ‘proeftuin’. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) volgt deze proeftuinen in de Landelijke monitor proeftuinen populatiemanagement (LMP).

 • Bijlage V Rabies PEP-beleid na apenincidenten

  PDF | 271kB

  Rabiës-postexpositieprofylaxe na contact met apen wereldwijd. De basis voor deze bijlage is het Inf@ctbericht van 14 maart 2014

 • Werkgroepen monografieën

  18 maart 2011

  Vier maal per jaar verschijnen in de Pharmeuropa de ontwerpen van nieuwe en herziene teksten van monografieën. De Nederlandse delegatie bespreekt deze teksten met belanghebbenden.

 • Nationale delegatie bij de Europese Farmacopee Commissie

  In de Rules of procedure van de Europese Farmacopee Commissie is onder meer vastgelegd dat de lidstaten ieder een vertegenwoordiging van (maximaal) drie personen leveren. De meeste landen zenden het maximale aantal van drie personen. De Nederlandse delegatie bij de Europese Farmacopee Commissie bestaat uit drie personen, tevens zijn drie vervangers beschikbaar.

 • MARAZ onderzoek hepatitis B

  Informatie over het MARAZ onderzoek over de hepatitis B bloedtest onder Marokkaanse Nederlanders.

 • Brucellose webpagina

  03 februari 2011

  De bacterie Brucella is de veroorzaker van brucellose (maltakoorts, ziekte van Bang) en wordt door dieren overgebracht op de mens. Brucella komt voor bij verschillende zoogdieren als schapen, geiten, varkens, runderen en honden.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu