476 resultaten voor ‘’

 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Zie ook

  22 augustus 2012
 • Ziekteverzuim

  01 juni 2011

  Het gemiddelde ziekteverzuim bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in 2010 3,6% en daarmee voortdurend onder de normstelling gebleven die door VWS wordt gehanteerd. Het verzuimpercentage is 0,2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2009. Het RIVM blijft hierdoor ruim onder de norm van 4,1%.

 • Wetenschappelijk Jaarverslag

  06 maart 2012

  Sinds 2006 brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) elk jaar een Wetenschappelijk Jaarverslag (Annual Science Report) uit. Het informeert over de onderzoeken die binnen het RIVM worden uitgevoerd en biedt ook een compleet overzicht van de verschenen artikelen, boeken en rapporten. Het Wetenschappelijk Jaarverslag wordt in het Engels uitgebracht. Zie de Wetenschappelijk Jaarverslagen van het RIVM.

 • Wetenschappelijke integriteit

  16 juli 2013

  Onze positie als nationaal en internationaal gerespecteerd kennisinstituut danken we vooral aan de kwaliteit van ons werk en de passie en betrokkenheid van onze medewerkers. Van onze onderzoekers verwachten we dat zij zich gedragen als integere wetenschappers. Dit betekent onder andere dat zij zorgvuldig, betrouwbaar, controleerbaar, onpartijdig en onafhankelijk te werk gaan.

 • Werkplekonderzoek

  19 juli 2011

  In 2010 heeft de externe arbodienst 20 beeldschermwerkplekonderzoeken uitgevoerd, waarvan 17 medische werkplekonderzoeken.

 • Werken bij het RIVM

  17 februari 2011

  De hoeveelheid geneesmiddelen in ons drinkwater, de stijging van het aantal chronische ziekten, de milieubelasting door meststoffen. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werken ongeveer 1.500 mensen, die deze en vele andere vraagstukken met passie te lijf gaan.

 • Wat doet het RIVM?

 • Wat doet het RIVM?

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu