Loopbaanontwikkeling

Er is bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veel aandacht voor loopbaanontwikkeling. Het RIVM stimuleert u zich te blijven ontwikkelen, vooral wat betreft de specifieke competenties die voor uw functie nodig zijn. Hierbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om houding en gedrag. Daartoe kunt u trainingen, coaching of intervisie aanvragen.

Eén van de voordelen van het werken bij een groot en veelzijdig ministerie is dat switchen naar een ander werkveld goed mogelijk is. Medewerkers van het RIVM krijgen vrijwel altijd de ruimte om door te groeien. De organisatie is bereid een steentje bij te dragen in bijvoorbeeld de kosten voor een opleiding.

Home / Over RIVM / Loopbaanontwikkeling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu