Sociaal jaarverslag 2011

Professionaliteit en loyaliteit, ook in tijden van verandering

Het jaar 2011 stond voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opnieuw in het teken van verandering. Diverse organisatieveranderingen werden in gang gezet, andere afgerond. Een flink aantal medewerkers ondervond hiervan direct de gevolgen. Zij kregen bijvoorbeeld te maken met een nieuwe functie, een andere werkplek of andere werkprocessen.

Het RIVM ondersteunde en begeleidde medewerkers en leidinggevenden tijdens dit veranderproces. De organisatie stimuleerde hen na te denken over de eigen inzetbaarheid en mobiliteit, en bood concrete mogelijkheden om deze te vergroten. Leidinggevenden kregen bovendien professionele ondersteuning bij het begeleiden van hun medewerkers.

Juist ook in deze roerige tijd waren wij trots op de veelal onveranderd grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Die betrokkenheid bleek ook afgelopen jaar weer uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Net als voorgaande jaren was de score op het aspect ‘algehele tevredenheid van medewerkers’ relatief hoog. Deskundige, integere en bevlogen onderzoekers bleven de kwalitatief hoogwaardige diensten en producten leveren die van ons worden verwacht. Daartoe werd optimaal samengewerkt met collega’s uit de bedrijfsvoering.

Ook de komende jaren blijft de organisatie in beweging. Een toekomstbestendig RIVM vraagt immers om aansluiting bij ontwikkelingen in de maatschappij. Dit betekent onder andere resultaatgericht werken in nauwer contact met de samenleving. In 2011 zijn hiertoe weer een aantal belangrijke stappen gezet.

Marcia van Dooren
Stafhoofd Organisatie & Personeel

 

Home / Over RIVM / Sociaal jaarverslag 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu