Sociaal Jaarverslag 2010

Dit is het eerste sociaal jaarverslag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat helemaal in digitale vorm wordt uitgebracht. Het geeft een goed beeld van het werk dat is verzet om de in 2009 ingezette veranderingen ook echt te realiseren. Dat heeft in 2010 binnen het RIVM soms een hectische sfeer doen ontstaan. Tijdens de verbouwing bleef niet alleen de winkel open, maar was er ook nog de wisseling van de wacht met het vertrek van de directeur-generaal en het aantreden van een tijdelijke plaatsvervanger.

Terugkijkend kan ik stellen trots te zijn op wat we bereikt hebben. Natuurlijk dankzij de inzet van de RIVM’ers in het primaire proces. Zij hebben zich gedreven ingezet om niet alleen de producten en diensten goed en tijdig te realiseren, maar tegelijkertijd ook capaciteit vrij te spelen om projectgroepen van de verandertrajecten te bemensen. Voor de medewerkers binnen de bedrijfsvoering is het eveneens een pittig jaar geweest. Het werk ging door en veranderingen in het primaire proces moesten worden verwerkt. Daarnaast moesten deze mensen werken aan de herinrichting van de eigen processen en afdelingen.

Het RIVM heeft zorg voor en is dienstbaar aan het Nederlandse publiek. Dat kunnen we alleen goed doen als we daarnaast intern zorg hebben voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. Daarom doen we veel aan preventie in onze arbeidsomstandigheden en we bieden medewerkers gelegenheid om zelf richting te geven aan hun ontwikkeling en loopbaan.
 
In dit sociaal jaarverslag wordt een beeld over het jaar 2010 geschetst van het personeelsbestand, onze inspanningen om een goede werkgever te zijn en tegelijkertijd opnieuw vorm te geven aan een toekomstbestendig RIVM, samen met de voormalige NVI- en PBL-collega’s.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Niek Parlevliet
Plv. directeur-generaal

 

 


Home / Over RIVM / Sociaal Jaarverslag 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu