WIP-Richtlijnen

U vindt hier u alle actuele WIP-Richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.
De meeste van deze WIP-Richtlijnen zijn verder onderverdeeld naar type gezondheidszorginstelling:

  • ziekenhuizen [ZKH]
  • verpleeghuizen, woon- en thuiszorg [VWT]
  • verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen [VWK]
  • revalidatiecentra [REV]
  • generiek [GEN]
  • overige settings

DISCLAIMER
In verband met de voorgenomen opheffing van de WIP zullen geen revisieactiviteiten meer worden uitgevoerd aan de WIP-richtlijnen, tenzij anders vermeld. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. 


 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu