Vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven

<p>Het <abbr title="Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu">RIVM</abbr> is sterk betrokken bij onderzoek en beleidsadviezen om het gebruik van dierproeven te beperken. Aan de basis hiervan ligt de <abbr title="Vervangen, verminderen, verfijnen">3V</abbr>-gedachte: het aantal dierproeven verminderen, ze vervangen door geschikte alternatieven, of ze verfijnen door het ongerief van de dieren te verminderen.&nbsp;</p>

Het RIVM heeft de coördinerende taak om te bevorderen dat 3V-testen en strategieën voor de risicobeoordeling van chemische stoffen en geneesmiddelen - inclusief vaccins - binnen (inter)nationale wet- en regelgeving worden geaccepteerd en geïmplementeerd. Uitgangspunt is dat deze nieuwe 3V-methoden minstens zo solide (betrouwbaar, reproduceerbaar, relevant etc.) moeten zijn als de conventionele benaderingen, waarbij ze de benodigde informatie geven voor het beoogde regulatoire doel.

3V foto

Home / Onderwerpen / V / Vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu