SAFETI-NL

SAFETI-NL is een rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van een inrichting of buisleiding met gevaarlijke stoffen.

Wat is SAFETI-NL?

Met de uitkomsten van de berekeningen uit SAFETI-NL kunt u bepalen of een inrichting voldoet aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi). Voor buisleidingen kunt u bepalen of een buisleiding voldoet aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Bevb).

Aan de hand van een aantal invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaarlijke stof, de procescondities en de scenario's, berekent SAFETI-NL hoe de stof zich in de omgeving verspreidt, welke effecten optreden en hoe groot het risico voor de mens is. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren (PR) en het groepsrisico (GR). SAFETI-NL is ontwikkeld door DNV GL in Londen.

Handleiding Risicoberekeningen Bevi

De Handleiding Risicoberekeningen Bevi (versie 3.3) vormt samen met het rekenpakket SAFETI-NL de Rekenmethodiek Bevi en beschrijft de wijze waarop QRA-berekeningen voor inrichtingen met SAFETI-NL moeten worden uitgevoerd.

Handleiding Risicoberekeningen Bevb

De Handleiding Risicoberekeningen Bevb (versie 2.0) vormt samen met het rekenpakket SAFETI-NL de Rekenmethodiek Bevb en beschrijft de wijze waarop QRA-berekeningen voor chemicaliënleidingen en buisleidingen met aardolieproducten met SAFETI-NL moeten worden uitgevoerd.

 

Nieuwsbericht probitrelaties - 15 februari 2017

Met dit bericht informeren wij u over een aantal actuele ontwikkelingen rond de afleiding, beoordeling en vaststelling van probitrelaties.

Lees verder

Checklist SAFETI-NL

22 november 2016, PDF | 1MB

Download dit bestand

Home / Onderwerpen / S / SAFETI-NL

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu