R

 • Rabies

  Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, is een dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Rabiës kan via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier overgedragen worden op mensen. Infectie leidt tot zenuwverschijnselen. In Nederland komen rabiësinfecties zeer zelden voor, meestal gaat het om patiënten die het virus in het buitenland hebben opgelopen.

 • Radon en thoron

  Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen die van nature ontstaan in bodem en bodemmaterialen. Van daaruit komen ze in de woning terecht. Door radioactief verval veranderen ze in niet-gasvormige radioactieve stoffen, die zich kunnen hechten aan zwevende stofdeeltjes. Na inademing blijven ze achter in de longen en geven daar straling af. Die straling kan bijdragen aan het ontstaan van longkanker, vooral bij rokers. In vergelijking met andere Europese landen zijn de risico’s van radon en thoron in Nederland beperkt.

 • RBM II

  RBM II is het voorgeschreven rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water.

 • REACH Helpdesk
 • Regionale infectieziektebestrijding

  De bestrijding van infectieziekten in Nederland wordt uitgevoerd door de GGD’en. Het RIVM werkt dan ook nauw samen met deze organisaties. De Regionaal Arts Consulenten (RAC’ers) hebben hierbij een belangrijke rol. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.

  Naast de RAC’ers werkt het RIVM ook met andere groepen consulenten. Dat zijn de regionaal veterinair consulenten (RVC), de regionaal tuberculose consulenten (RTC), de alimentair consulenten (AC) en de consulenten microbiologie (COM).

 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie
 • Reizigersziekten

  Nederlanders die naar het buitenland reizen (waaronder migranten die hun land van herkomst bezoeken), maar ook reizigers uit andere landen die naar Nederland komen (waaronder asielzoekers en vluchtelingen), kunnen bepaalde infectieziekten met zich meenemen. Deze ziekten noemt men ook wel reizigers- of importziekten.

 • Respiratoire infecties
 • Rijksvaccinatieprogramma

  In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd komen deze infectieziekten nauwelijks meer voor. Dankzij het Rijksvaccinatieprogramma kunnen alle kinderen in Nederland kosteloos worden gevaccineerd.

 • Ringworm

  Op deze pagina staat de beschikbare informatie over Ringworm.

 • Risico's van bodemverontreiniging

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt methoden, modellen en instrumenten voor de risicobeoordeling van verontreinigde locaties. Risicobeoordeling is nodig om te beslissen over maatregelen om de milieukwaliteit te verbeteren voor mens en ecosysteem. Voorbeelden zijn het beheren van licht verontreinigde bodem en saneringsbeslissingen bij bodemverontreiniging.

 • Risico's van stoffen
 • Rodehond

  Rodehond of rubella wordt veroorzaakt door het rubellavirus, dat alleen bij mensen voorkomt. Besmetting vindt plaats via druppetjes in de lucht, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen.

 • Roodvonk

  Roodvonk is een overwegend mild verlopende vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door de groep A-streptokokbacterie. Met name kinderen lopen risico besmet te raken. Er bestaat geen vaccin tegen roodvonk.

 • Rotavirus

  Rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij de maag en darmen ontstoken raken. Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en hevige waterdunne diarree. Rotavirusinfecties komen in Nederland veel voor, vooral bij jonge kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar oud. Er bestaat een vaccin tegen rotavirus.

 • RS-virusinfectie

  Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. RS-virus is een afkorting voor respiratoir syncytieel virus. Bijna alle kinderen krijgen in het eerste levensjaar een infectie met dit virus. Het virus komt met name in de winter voor.

 • Rubbergranulaat

  Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude autobanden. Rubbergranulaat wordt gebruikt op kunstgrasvelden om het de eigenschappen van een natuurlijk grasveld te geven. Denk hierbij aan voetbalvelden, korfbalvelden en rugbyvelden.

 • Rubbertegels

  Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd uit te rekenen of de gezondheid van spelende kinderen voldoende wordt beschermd door de Europees vastgestelde norm voor PAK’s in valdempende rubbertegels. Hiervoor is een theoretisch onderzoek uitgevoerd met rubbertegels als voorbeeld. De samenstelling van rubberen tegels zoals deze worden verkocht of aanwezig zijn in speeltuinen, is niet onderzocht.

 • RVP Professionals
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu