Ongevallen en rampen

Bij grote branden, ongevallen met chemische stoffen, kernongevallen of terreuraanslagen moet snel duidelijk zijn of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het RIVM ondersteunt lokale hulpdiensten en overheden door stoffen te meten, te berekenen hoe ze zich verspreiden en in te schatten wat de risico’s zijn zodat, ter bescherming van de bevolking, passende maatregelen kunnen worden genomen.

Naast grote calamiteiten, wordt het RIVM betrokken bij kleinere incidenten. Dit kan een stankklacht in een basisschool zijn, branden in bedrijfspanden waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen of het onwel worden van werknemers in een kantoorpand. We handelen ongeveer 30 tot 40 incidenten per jaar af. 

Ook is het RIVM bijvoorbeeld betrokken bij de Nuclear Security Summit in maart 2014, waar de specialistische teams van het RIVM paraat hebben gestaan met een mobiel laboratorium en een stralingsmeetwagen. Er zijn toen ook vaste meetpunten voor straling geplaatst op verschillende locaties in Den Haag.

Mobiele laboratoria

De rijdende laboratoria van het RIVM staan 24 uur per dag klaar om uit te rukken. Kleine vrachtwagens worden ingezet voor het meten van chemische of radiologische stoffen. De bemanning van een grote trailer met een mobiel laboratorium kan tegelijkertijd biologische en chemische analyses uitvoeren. Twee radiologische-nucleaire meetvoertuigen staan klaar voor het geval er onverhoopt een radiologisch ongeval gebeurt.

Samenwerking

Bij het verzamelen van gegevens werkt het RIVM nauw samen met de brandweer en andere instanties die metingen verrichten. Bij omvangrijke of complexe calamiteiten in Nederland werkt het RIVM samen met andere organisaties, zoals KNMI, NVWA, Defensie en DCMR, in het Crisis Expert Team - Milieu en Drinkwater (CET-md) of het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN).

Nazorg

Het RIVM komt op verzoek van lokale overheden in actie als een ongeval of ramp zich voordoet. Ook in de fase na een incident kunnen overheden het RIVM om ondersteuning vragen. We zorgen voor een advies over het nut en de noodzaak van nazorg, zoals gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening. Hiermee ondersteunen we de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), GGD-en en overheden.

Contact

  • Contactinformatie voor opdrachtgevers en professionals staat direct op de subpagina's.
  • Voor journalisten zijn onze persvoorlichters beschikbaar.
  • Communicatie met burgers verloopt niet via het RIVM; vaak is hiervoor uw locale GGD aangewezen. Bij grotere incidenten gebeurt de voorlichting aan bewoners door hun burgemeester en de afdeling voorlichting van hun gemeente.

Historische ongevalinformatie

Deze externe informatiebronnen geven informatie over ongevallen met gevaarlijke stoffen die in het verleden hebben plaatsgevonden. In sommige gevallen zijn deze bronnen enkel tegen betaling toegankelijk.

  • Facts (Failure and ACcidents Technical information System) is een database die informatie bevat over industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
  • HInt (Hazards Intelligence) is een 'international journal' over ongelukken met gevaarlijke stoffen, beheerd door TNO.
  • MARS (Major Accident Reporting System) is een database voortkomend uit de Seveso richtlijn waarin lidstaten van de Europese Unie grote industriële ongelukken rapporteren.

Home / Onderwerpen / O / Ongevallen en rampen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu