O

 • Omgevingsveiligheid

  In Nederland willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken.

 • Omgevingswet

  Vanuit het Programma Omgevingswet ondersteunt het RIVM overheden bij de ontwikkeling en de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Hiermee spelen wij snel en flexibel in op kennisvragen die voortvloeien uit de Omgevingswet.

 • One Health
 • Ongevallen en rampen

  Bij grote branden, ongevallen met chemische stoffen, kernongevallen of terreuraanslagen moet snel duidelijk zijn of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het RIVM ondersteunt lokale hulpdiensten en overheden door stoffen te meten, te berekenen hoe ze zich verspreiden en in te schatten wat de risico’s zijn zodat, ter bescherming van de bevolking, passende maatregelen kunnen worden genomen.

 • Operationele Prioritaire Stoffen model

  Welkom op de site van het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS). Deze site is ter ondersteuning van externe gebruikers van het model.

 • Oppervlaktewater

  Nederland heeft een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan oppervlaktewater. Mensen benutten dit oppervlaktewater bijvoorbeeld voor recreatie (zwemwater), als vaarwater, of voor drinkwaterwinning. Daarnaast is oppervlaktewater een belangrijke habitat voor een grote verscheidenheid aan dieren en planten.

 • ORCA 11 december 2013

  Interne link naar onderwerp "Veilig werken"

 • Orf

  Orf is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt overgedragen op mensen door schapen en geiten. Bij orf ontstaan er knobbeltjes en blaren op de handen of onderarmen. Orf komt voornamelijk voor bij mensen die veelvuldig in contact komen met schapen en geiten.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu