RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vragen en antwoorden over inventarisatie gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaat

Vragen over het invullen van de vragenlijst

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?
Kan ik halverwege stoppen met de vragenlijst of een pauze nemen?
Ik ben uit het systeem gegooid, wat nu?
De online vragenlijst werkt niet, wat moet ik doen? 
Kan ik uitstel krijgen voor het invullen van de online vragenlijst?
Is het een anoniem onderzoek?
Is de vragenlijst ook beschikbaar in het Engels?
Kan ik de vragenlijst uitprinten, invullen en opsturen?

Vragen over het onderzoek

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
Wat gebeurt er met de antwoorden uit de vragenlijst?
Wanneer is het onderzoek klaar?
Waar worden de resultaten van het onderzoek voor gebruikt door de inspectie?
Heeft u voor mij meer informatie over de online vragenlijst en de achtergrond hiervan?

Overige vragen

Is er samenhang tussen dit onderzoek naar gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten en het Bevolkingsonderzoek Borstkanker?
Het antwoord op mijn vraag staat hier niet tussen. Waar kan ik terecht met mijn vraag?

Vragen over het invullen van de vragenlijst

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Hoe lang het precies duurt, hangt onder andere af van het aantal keer dat er bij u siliconen borstimplantaten zijn geplaatst. 

Kan ik halverwege stoppen met de vragenlijst of een pauze nemen?
Het is mogelijk om tussendoor een pauze te nemen of te stoppen met de vragenlijst. Aan het begin van de vragenlijst krijgt u een persoonlijke code toegewezen. Met deze code is het mogelijk om opnieuw in te loggen in de vragenlijst. U gaat dan verder waar u gebleven was. Bewaar de code goed, want vanwege de privacy wordt deze niet opgeslagen en gekoppeld aan uw gegevens. Als u de code kwijt bent, kunt u deze dus niet opvragen.

Ik ben uit het systeem gegooid, wat nu?
U kunt opnieuw inloggen met de persoonlijke code die u heeft gekregen aan het begin van de vragenlijst. Bewaar de code goed, want vanwege de privacy wordt deze niet opgeslagen en gekoppeld aan uw gegevens. Als u de code kwijt bent, kunt u deze dus niet opvragen.

De online vragenlijst werkt niet, wat moet ik doen? 
Als de vragenlijst het niet doet, kan dat komen doordat deze wordt geblokkeerd door een firewall. Voeg in uw firewall het webadres van de vragenlijst toe aan de veilige websites om dit te controleren. 

Kan ik uitstel krijgen voor het invullen van de online vragenlijst?
De vragenlijst wordt opengesteld van [21 februari] tot en met [21 maart]. Daarna wordt deze afgesloten. Omdat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld is het niet mogelijk om op individueel niveau uitstel te verlenen. Alleen als de online vragenlijst niet vaak genoeg is ingevuld om goede analyses te kunnen doen zal deze langer worden opengesteld voor iedereen. De IGZ en het RIVM zullen in dat geval een bericht op hun websites plaatsen.

Is het een anoniem onderzoek?
Ja, dit onderzoek is anoniem. Dat betekent dat wat u invult niet herleidbaar is tot u persoonlijk.

Is de vragenlijst ook beschikbaar in het Engels?
Nee, vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Kan ik de vragenlijst uitprinten, invullen en opsturen?
Het is niet mogelijk om de ingevulde vragenlijst per post toe te sturen. De gegevens moeten namelijk digitaal verwerkt worden om zo allemaal in dezelfde database terecht te komen. Het is wel mogelijk om de vragenlijst voor het invullen eerst helemaal door te lezen. Ook is het mogelijk om de vragenlijst op te slaan en/of uit te printen nadat u deze heeft ingevuld.

Vragen over het onderzoek

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
De IGZ en het RIVM hopen met dit onderzoek een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende klachten die vrouwen met siliconen borstimplantaten ervaren. 

Wat gebeurt er met de antwoorden uit de vragenlijst?
Het RIVM analyseert op basis van de gegevens uit de vragenlijst welke verschillende soorten gezondheidsklachten vrouwen met siliconen borstimplantaten hebben. Het RIVM kijkt of er trends en overeenkomsten zijn in de klachten die de vrouwen aangeven. Het RIVM zal de uitkomsten voorleggen aan een panel van medisch experts. Daarnaast zullen gesprekken worden gevoerd met andere stakeholders, zoals patiëntenverenigingen en het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaties. De resultaten van het onderzoek kunnen uiteindelijk worden gebruikt voor vervolgonderzoek. 

Wanneer is het onderzoek klaar?
De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting in het najaar van 2017 gepubliceerd via de website van het RIVM en de IGZ. 

Waar worden de resultaten van het onderzoek voor gebruikt door de inspectie?
De IGZ neemt de resultaten mee in het toezicht op siliconen borstimplantaten en in hun overleg met betrokken veldpartijen. 

Heeft u voor mij meer informatie over de online vragenlijst en de achtergrond hiervan?
Meer informatie over het onderzoek vindt u op de websites van het RIVM en IGZ.

Overige vragen

Is er samenhang tussen dit onderzoek naar gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten en het Bevolkingsonderzoek Borstkanker?
Dit onderzoek staat volledig los van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Voor informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, zie http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

Het antwoord op mijn vraag staat hier niet tussen. Waar kan ik terecht met mijn vraag?
Heeft u verdere vragen, neem dan contact op met het Meldpunt IGZ (088 - 1205000 (lokaal tarief), ma-vrij 9:00 - 17:00 uur, of E-mail: meldpunt@igz.nl).

Home / Onderwerpen / M / Medische hulpmiddelen / Siliconen borstimplantaten / Inventarisatie van gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat / Vragen en antwoorden over inventarisatie gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu