Inventarisatie van gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat

Het RIVM inventariseert in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De inventarisatie wordt uitgevoerd door middel van een door vrouwen anoniem in te vullen vragenlijst.

De vragenlijst is opgesteld met hulp van een aantal medische experts en de Stichting SVS (Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaties). Het RIVM analyseert op basis van de gegevens uit de vragenlijst welke verschillende soorten gezondheidsklachten vrouwen met siliconen borstimplantaten hebben. Het RIVM zal de uitkomsten voorleggen aan een panel van medisch experts voorafgaand aan publicatie. De resultaten worden naar verwachting in het najaar van 2017 gepubliceerd.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de verschillende soorten klachten die vrouwen met siliconen borstimplantaten ervaren. Ook wordt gekeken of hierin trends en overeenkomsten zijn te herkennen. Het is niet mogelijk om met dit onderzoek een uitspraak te doen over de oorzaak van de klachten. Het is met dit onderzoek ook niet mogelijk om een verband tussen de klachten en het hebben van siliconen borstimplantaten aan te tonen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen helpen bij verder wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gevolgen van siliconen borstimplantaten. 

Deelname

Meedoen kan door een online vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is anoniem en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een drie kwartier. Zowel vrouwen die om cosmetische redenen borstimplantaten hebben laten plaatsen als vrouwen die dat hebben laten doen vanwege een borstreconstructie kunnen meedoen aan het onderzoek. Vrouwen hebben tot 21 maart de tijd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst vindt u op deze webpagina.

Home / Onderwerpen / M / Medische hulpmiddelen / Siliconen borstimplantaten / Inventarisatie van gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu