Inventarisatie van gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat

Het RIVM inventariseert in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) welke gezondheidsklachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De inventarisatie wordt uitgevoerd door middel van een door vrouwen anoniem in te vullen vragenlijst.

De vragenlijst is opgesteld met hulp van een aantal medische experts en de Stichting SVS (Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaties). Het RIVM analyseert op basis van de gegevens uit de vragenlijst welke verschillende soorten gezondheidsklachten vrouwen met siliconen borstimplantaten hebben. Het RIVM zal de uitkomsten voorleggen aan een panel van medisch experts voorafgaand aan publicatie. De resultaten worden naar verwachting in het najaar van 2017 gepubliceerd. Tijdens de voorbereiding van het onderzoek is gesproken met enkele klinisch experts. De verslagen van deze gesprekken vindt u in de rechterkolom op deze webpagina.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de verschillende soorten klachten die vrouwen met siliconen borstimplantaten ervaren. Ook wordt gekeken of hierin trends en overeenkomsten zijn te herkennen. Het is niet mogelijk om met dit onderzoek een uitspraak te doen over de oorzaak van de klachten. Het is met dit onderzoek ook niet mogelijk om een verband tussen de klachten en het hebben van siliconen borstimplantaten aan te tonen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen helpen bij verder wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke gevolgen van siliconen borstimplantaten. 

Deelname

De vragenlijst is inmiddels gesloten, deelname is niet meer mogelijk.

Home / Onderwerpen / M / Medische hulpmiddelen / Siliconen borstimplantaten / Inventarisatie van gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu