Medische Stralingstoepassingen

Dit onderwerp gaat over de stralingsdosis die patiënten in Nederland krijgen bij medische handelingen en was voorheen bekend als het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS). Doelgroep voor de hier gepresenteerde informatie zijn professionals in de gezondheidszorg. De website wordt onderhouden in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gegevens 2014

Op basis van gegevens over de dosis per verrichting uit 2002 en 2011 en de frequenties in 2014, was de stralingsbelasting door medische diagnostiek in 2014 gemiddeld 1,06 mSv per inwoner. De effectieve dosis per inwoner blijft ieder jaar stijgen en ten opzichte van 2013 is de stijging in 2014 weer toegenomen. De belangrijkste bijdrage in de dosis per inwoner is CT-onderzoek met 0,58 mSv. Het aantal CT onderzoeken blijft stijgen sinds 2002, voornamelijk in algemene ziekenhuizen. Hierbij geven CT-buik-onderzoeken de grootste bijdrage aan de dosis. Intramurale röntgenonderzoeken en nucleair geneeskundige onderzoeken hebben een bijdrage van 0,38 en 0,1 mSv. Binnen de röntgenonderzoeken leveren angiografie-onderzoeken de grootste dosis en binnen de nucleaire geneeskunde onderzoeken naar het hart.

Doordat CT-onderzoeken de belangrijkste bijdrage leveren aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner hebben veranderingen van de CT-dosis een groot effect op de gemiddelde effectieve dosis per inwoner.  De toename van de gemiddelde effectieve dosis per inwoner in 2014 kan naast de jaarlijkse toename wellicht deels worden verklaard door de verandering in de Zorg Activiteit (ZA) coderingen die zijn uitgevraagd. Met de ZA-coderingen wordt uitgevraagd hoeveel procedures er in de ziekenhuizen plaatsvinden. Voor CT-thorax onderzoeken is er een wijziging geweest in de ZA-coderingen. Deze wijziging lijkt gepaard te gaan met een toename van het aantal geregistreerde onderzoeken. Hierdoor stijgt dan ook de gemiddelde effectieve dosis per inwoner.

Leeswijzer

Onder trends en stand van zaken vindt u gegevens over de jaarlijks in Nederland uitgevoerde aantallen radiologische en nucleair geneeskundige verrichtingen en de doses die daar bij horen. Van de therapeutische verrichtingen worden alleen de aantallen gepresenteerd. De gegevens worden minimaal eenmaal per jaar geactualiseerd.

Onder stralingsbescherming patiënten worden actuele onderwerpen belicht die te maken hebben met ALARA, optimalisatie en rechtvaardiging met betrekking tot de dosis die patiënten ontvangen. Op dit moment staat het onderwerp Diagnostische Referentieniveaus (DRN's) in de schijnwerpers. Ook vindt u hier een lijst met rapporten die het RIVM over dit onderwerp heeft gepubliceerd in opdracht van de Inspectie voor de Volksgezondheid.

Onder Maat voor de stralingsbelasting staat een uitleg over stralingsdosis en hoe deze bepaald wordt.

Home / Onderwerpen / M / Medische Stralingstoepassingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu